Tag Archives: cbt

Hva sier forskningen om kognitiv terapi og ME/CFS?

«The great challenge that faces the field is how to engage scientists to undertake research into the condition that will translate into new diagnostic tests and treatments that go beyond controlling symptoms.»
Professor Stephen T. Holgate i artikkelen Chronic fatigue syndrome: understanding a complex illness, Nature Reviews Neuroscience (2011)

Jeg har skrevet en kronikk i Dagens Medisin som er Norges største uavhengige nyhetsavis for helsevesenet. Kognitiv terapi har vært en omdiskutert behandlingsform for ME/CFS-pasienter, og det har vært en klar tendens blant en del fagpersoner til å overselge effekten av slik behandling. Kronikken handler om hva forskningen faktisk viser om kognitiv terapi og ME/CFS.

Hele kronikken kan leses her på nettsidene til Dagens Medisin.

Lenke: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/05/27/kognitiv-svikt-i-me-debatten/

Kognitiv svikt i ME-debatten

2 kommentarer

Filed under Uncategorized