Det immune, autoimmune og ikke-immune

«While the cause of these changes is unclear, we speculate whether they may suggest a subtle tendency to autoimmunity.»
Altered functional B cell subset populations in patients with chronic fatigue syndrome compared to healthy controls, Clinical and Experimental Immunology, april 2013.

I forrige bloggpost skrev jeg om forskningsinnsatsen på ME/CFS som er satt i gang på renommerte Center for Infection and Immunity på Columbia University. På forskningskonferansen til Invest in ME i London var det flere forskere som leter i samme retning. Men immunsystemet er et av kroppens mest komplekse systemer, og ME/CFS-forskernes leting i dette systemet har vært en en lang reise i funn og ikke-funn som avløser hverandre. Men muligens går også dette forskningsområdet mer produktive tider i møte.

Forrige bloggpost: Vindu mot hjernen.

En av forskerne som snakket på konferansen i London var immunologen Amolak Bansal som jobber på Epsom and St. Helier University Hospital i London. Han tror ME/CFS muligens kan være en subtil feilfunksjon i immunsystemet som ikke kommer tydelig til uttrykk gjennom standard immuntesting, og at det derfor er vanskelig å få tak på.

– Epstein Barr viruset (kyssesykeviruset) er muligens ikke årsaken til ME/CFS, men det er forhold rundt dette viruset som kan forårsake autoimmunitet, sa Bansal og viste til at kyssesykeviruset er blitt satt i sammenheng med flere autoimmune lidelser. Kyssesyke er en av infeksjonene som er kjent for å kunne trigge ME/CFS, og det er også forskning som viser at det kan være en risikofaktor for MS. Bansal mener også stressfaktorer er involvert, ettersom dette påvirker immunsystemet.

– Kraftig akutt stress er forbundet med en økt risiko for autoimmune lidelser, sa Bansal.

Oversiktsartikkel i Autoimmunity Reviews: Stress and autoimmunity.

Tidligere i år kom Bansals forskningsgruppe med en studie som viste avvik i B-cellene, en viktig immuncelle, hos ME/CFS-pasienter. Problemet med en del av immunologiforskningen i ME/CFS er at resultatene har vært inkonsistente. Noen forskningsgrupper finner avvik i spesifikke deler av immunsystemet, mens andre forskningsgrupper ikke finner de samme avvikene, men heller kanskje finner avvik i en annen del av immunsystemet. Det mest konsistente funnet i ME/CFS-pasienter har vært avvik i NK-cellene i immunsystemet (Natural Killer Cells). Dette er en del av immunsystemets førsteforsvar mot inntrengere.

– Men vi fant ikke NK-celleproblemer i våre prøver. Verken i antall eller funksjon, sa Bansal.

Han undret seg om de inkonsistente funnene i ME/CFS har å gjøre med en underliggende feilfunksjon som varierer over tid og som derfor er vanskelig å finne ut av. Samtidig kan pasientutvalget være noe som påvirker resultatene, ettersom det ikke finnes noen spesifikk test som sikrer diagnostiseringen av ME/CFS, og diagnosen derfor er avhengig av klinisk undersøkelse og kriteriebruk basert på symptomer.

Bansal avsluttet med sin egen hypotese om hva som kan forårsake ME/CFS.

– Infeksjoner i en periode med stress, søvnproblemer, alvorlig skade eller lignende, fører muligens til feilfunksjon i B-cellene. Hos enkelte vil da B-cellene begynne å produsere autoantistoffer mot reseptorer i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, sa Bansal.

Hvis så er tilfellet, kan det forklare den positive studien med Rituximab fra Haukeland universitetssykehus.

– Men muligens vil det også være nødvendig å dempe aktiviteten til enkelte virus som kan bidra til at autoreaktive B-celler overlever etter Rituximab, sa Bansal.

Bansal har også skrevet oversiktsartikkelen: Chronic fatigue syndrome, the immune system and viral infection.

Hvis denne teorien viser seg å være riktig, mener Bansal at vi står overfor et paradigmeskiftet innen forståelsen av ME/CFS, som han tror kan være en form for autoimmunitet. Neste forsker som inntok podiet, begynte med å si at hun tenker i de samme baner som Bansal og forskerne fra Haukeland i Norge. Professor i immunologi, Carmen Scheibenbogen, jobber på Charite i Berlin, som er et av Europas største universitetssykehus, og hun har flere titalls publiserte studier innenfor området kreft og immunologi. Hun er et nokså ferskt forskeransikt innen ME/CFS, og et tegn på enda en forsker fra en viktig og svært anerkjent forskningsinstitusjon som involverer seg. Sannsynligvis vil det snart dukke opp resultater fra studier på ME/CFS fra hennes gruppe.

– Vi tror dette er en sykdom som har sitt utspring i immunsystemet, sa Scheibenbogen.

Deretter presenterte hun en del av det de har funnet i pasientene de undersøker. Blant annet ser de hos en stor andel av pasientene en forskyvning i immunfunksjonen – det som kalles et Th2-skifte. Dette handler om en balanse i T-hjelpecellefunksjonen i immunsystemet og er komplisert, men Th2-delen av dette systemet er blant annet satt i sammenheng med allergier og hypersensitivitet. Scheibenbogen fortalte at de finner avvik i flere funksjoner i immunsystemet hos ME/CFS-pasienter, men ikke ett avvik som gjelder alle pasienter med symptombildet.

– Vi gjør også grundige undersøkelser på sammenhengen med Epstein Barr virus, og vi håper å ha mer solide resultater i løpet av et halvt års tid. I disse studiene sammenligner vi ME/CFS-pasienter med MS-pasienter, pasienter med alvorlig depresjon og friske kontroller, sa Scheibenbogen.

Nettopp slike studier med flere kontrollgrupper er dypt savnet i ME/CFS-forskningen. Ofte brukes kun friske personer som kontrollgruppe i studier, men problemet er at man nesten alltid vil finne avvik i immunsystemet mellom syke og friske personer, uavhengig av hva slags type sykdom det er. Det er derfor viktig også å sammenligne ME/CFS-pasienter med pasienter med andre sykdommer for å finne ut om det er avvik som ser ut til å være unike for ME/CFS-pasienter, eller for å finne eventuelle likhetstrekk med andre sykdommer.

Som mange andre forskere, tror Scheibenbogen at det finnes flere undergrupper av ME/CFS-pasienter.

– Det vi ser antyder at det finnes en gruppe med overaktivt immunsystem, en gruppe med underaktivt immunsystem og en gruppe hvor problemet ikke ligger i immunsystemet, sa Scheibenbogen.

Så er spørsmålet om forskerne klarer å finne avvik som gjør at de kan plassere ME/CFS-pasientene i forskjellige undergrupper ut i fra konkrete og reproduserbare avvik på tester. Hvis man kommer så langt, vil det være langt større muligheter for å finne rett behandling til rett pasient.

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

8 responses to “Det immune, autoimmune og ikke-immune

  1. Mye spennende her. Blant annet koblingen opp mot allergi.
    Takk for at du holder oss oppdaterte 😊

  2. Tilbaketråkk: Det immune, autoimmune og ikke-immune | ~ME Nytt~

  3. Her er noe ny forskning som er spennende: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130628092117.htm
    Finner har funnet en mulig mekanisme for hvordan autoimmune sykdommer begynner.

  4. Mange takk Jørgen. Flott skrevet.

  5. Tilbaketråkk: Autoimmune sykdommer og nye teorier |

  6. Tilbaketråkk: 2014 | De Bortgjemte

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s